Category Archives: Uncategorized English

VIP EVENT AT DIAMOND

ôm đó là một ngày vô cùng vất vả nhưng rất vui với team Italiani’s Pizza chúng mình. 750 phần bánh cùng với 8 đĩa mì Ý siêu to khổng lồ đã được phục vụ những vị khách VIP của Diamond Plaza. Italian’s Pizza hy vọng sẽ được gặp lại những vị khách đáng quý […]

[50% OFF Salad Menu] – FRESH MONDAY

[50% Sale off] – FRESH MONDAY 🌽🥕🥬🍅 After a weekend of rest and fun, why don’t we start a new week with a fresh and delicious salad? 🥗 Let the vitamins and minerals in each fresh leafy green, ripe cherry tomatoes, and juicy olives detoxify your body. Give yourself extra energy and motivation for a […]