Posted on Tháng Tư 14, 2023 4:58 sáng

VIP EVENT AT DIAMOND

It was a very hard day but very happy for us Italiani’s Pizza team.

750 servings of cakes along with 8 huge plates of super large spaghetti were served to VIP guests of Diamond Plaza. Italian’s Pizza hopes to see these esteemed guests next time. 🥰🥰🥰

Hôm đó là một ngày vô cùng vất vả nhưng rất vui với team Italiani’s Pizza chúng mình.

750 phần bánh cùng với 8 đĩa mì Ý siêu to khổng lồ đã được phục vụ những vị khách VIP của Diamond Plaza. Italian’s Pizza hy vọng sẽ được gặp lại những vị khách đáng quý này vào lần sau nhé 🥰🥰🥰

CALL NOW